НАСТАВА

Настава почиње у првој недељи семестра.

Одвијаће се online преко платформе MS Teams.

Линк за приступ тиму 13E082VISТ (за смер Телекомуникације и информационе технологије) је следећи:

13E082VISТ

Линк за приступ тиму 13E082VISR (за смер Рачунарска техника и информатика) је следећи:

13E082VISR

Линк за приступ тиму 13E082VIS (за остале смерове) је следећи:

13E082VISПРОГРАМ ПРЕДМЕТА

Програм предмета Вероватноћа и статистика:

1. основни појмови и примена комбинаторике,

2. условна вероватноћа и независност догађаја,

3. случајне променљиве и њихове расподеле,

4. нумеричке карактеристике случајних променљивих,

5. закони великих бројева и централна гранична теорема,

6. увод у статистику.

ЛИТЕРАТУРА

1. Милан Меркле:
    Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике,
    Академска Мисао, Београд 2016, тј. 2020.

НАСТАВНИЦИ

Др Бојана Михаиловић, доцент
mihailovicb@etf.rs


Милица Радојевић, сарадника у настави


НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Предиспитне обавеза

Предиспитне обавеза укупно носе 30 поена.
Оне подразумевају колоквијум са комбинацијом задатака и теорије из првог дела градива и одбрану урађених домаћих задатака на папиру или у рачунарској лабораторији у оквиру лабораторијских вежби које се организују у другом делу семестра.

Испит

Испит носи 70 поена.
Трајање испита је 90 минута.
Испит је писмени и састоји се од комбинације задатака и теорије.

Формирање оцене

Оцене се формирају на уобичајен начин на основу сабирања поена са предиспитних обавеза и испита.

број бодова ББ ББ<51 51<=ББ<61 61<=ББ<71 71<=ББ<81 81<=ББ<91 91<=ББ
ОЦЕНА 5 6 7 8 9 10


МАТЕРИЈАЛИ

ПредавањаВежбеЛабораторијске вежбе